Welcome to Biomass Chemical Engineering,
Liquefaction of Pretreated Furfural Residues
WU Shu-ping, JI Yu-cheng, MA Bao-jun, XIE Hao, LIU Wan-yi
bce . 2014, (6): 11 -17 .  DOI: 10.3969/j.issn.1673-5854.2014.06.003