Welcome to Biomass Chemical Engineering,
Research Progress in Ultraviolet Curing Techniques in Polymer Nanosilica Composite Materials
JIANG Qiu-na;LIN Ming-tao;CHU Fu-xiang;WANG Ji-fu;WANG Chun-peng;
生物质化学工程 . 2008, (4): 51 -56 .