Welcome to Biomass Chemical Engineering,
Research Progress on Zirconium/Hafnium Based Hydrogen Transfer Catalyst
Xiaolu WANG, Xuefeng YAO, Yuxin CHEN, Huacong ZHOU, Quansheng LIU
Biomass Chemical Engineering . 2021, (4): 66 -76 .  DOI: 10.3969/j.issn.1673-5854.2021.04.009